Vítejte na stránkách H eindl s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a Požární ochrana (PO)

Jsme firma s dlouholetou tradicí, poskytujeme komplexní službu v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Všichni naši zaměstnanci disponují veškerými potřebnými oprávněními a osvědčeními pro výkon bezpečnosti práce a požární ochrany. Působíme po celé České republice.

Naše hlavní náplň je zpracovat a řídit bezpečnost práce a požární ochranu případně pouze jednu oblast.

Výhody naší spolupráce:

- Řízení bezpečnosti práce a požární ochrany, v případě sjednání naší spolupráce Vám odpadá

starost o tyto agendy. Hlídání lhůt, termínu apod.

- Pohotová komunikace.

- Jednání s orgány státní správy.

- Eliminace pokut za nedodržení právních předpisů vztahující se k bezpečnosti práce a

požární ochrany.

- Snížení rizik vzniku vážných pracovních úrazů případně sankcí za ně. Následné řešení

pracovních úrazů.

- Snížení rizik vzniku požárů a jeho škod na zdraví a majetku.

- Zajištění revizí kontrol apod.

- Příjemná spolupráce a dlouhodobá součinnost v řešení bezpečnosti práce a požární ochrany.

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oblast bezpečnosti práce je velmi rozsáhlá složitá a nepřehledná. Proto budeme rádi když, si zvolíte naší společnost a my Vám veškeré nejasnosti vyjasníme a za Vás vyřešíme.

Každá organizace musí řešit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Požadavek vyplívající s legislativy České republiky zní jasně: každá organizace musí zajišťovat bezpečnost práce osobou odborně způsobilou. Všichni naši zaměstnanci disponují oprávněním osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a mají k tomu potřebné znalosti a zkušenosti.

Poskytujeme služby téměř ve všech odvětví: energetika, výrobní provozy, státní správa,

školství, zdravotnictví, administrativa, doprava apod.

Rizika práce

- Při jakékoliv práci a činnosti vznikají a působí na zaměstnance rizika, je potřeba je najít, následně vyhodnotit a přijmout taková opatření, aby rizika co nejméně ohrožovali zaměstnance.

Prověrky bezpečnosti práce

- Provádění prověrek bezpečnosti práce na pracovišti opět na základě potřebných znalostí navrhovat opatření a upozorňovat na riziková místa na pracovišti případně na porušování legislativy České republiky.

- Spolu s našimi klienty navrhujeme opatření.

Audity

-Provádění auditů bezpečnosti práce, za účelem zefektivnění bezpečnosti práce případně jako reflexe stavu bezpečnosti práce.

- Spolu s našimi klienty navrhujeme opatření.

Školení

- Provádíme školení všech zaměstnanců z právních předpisů vztahující se k bezpečnosti práce.

- Provádíme školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců.

- Provádíme odborná školení chemické látky, výškové práce, rizikové práce apod.

Úrazy

- Vyšetřujeme a objasňujeme úrazy na pracovišti.

- Zpracováváme odškodnění pracovních úrazů.

- Provádíme úrazovou prevenci.

Jednání s oblastním inspektorátem práce

- Důsledně připravujeme naše klienty na kontroly inspektorátu práce.

- Zastupujeme a vede případné kontroly od oblastního inspektorátu práce.

Směrnice

- zpracováváme směrnice bezpečnosti práce (vnitřní směrnice, osobní ochranné pracovní prostředky, stanovení vnitřních podmínek apod.)

- zpracování zvláštních směrnic (práce ve výškách, rizikové práce, skladové řády, dopravně provozní řády pro motorová vozidla a motorové vozíky, systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení, předpis pro zakázané práce pro těhotné ženy a mladistvé, předpis na vyhledání a vyhodnocení rizik v organizaci.

PO - požární ochrana

Zajišťujeme komplexní řešení požární ochrany na pracovišti. Disponujeme veškerými platnými osvědčeními, které jsou nutní k zajištění této agenty.

Zpracováváme

-Začlenění požární ochrany podle míry požárního nebezpečí.

- Zpracováváme požární řády, stanovení organizace požární ochrany, evakuační plány, požární poplachové směrnice.

Školení

-Provádíme odbornou přípravu preventivní požární hlídky a to včetně teoretické části tak i praktickým nácvikem.

- Provádíme odbornou přípravu preventistů požární ochrany.

- Školíme zaměstnance a vedoucí zaměstnance v oblasti požární ochrany.

Prohlídky

- Provádíme preventivní požární prohlídky.

- Provádíme prohlídky po požáru před uvedením zařízení/objektu znovu do provozu.

Kontroly

- Zastupujeme a jednáme s kontrolními orgány v oblasti požární ochrany.

Ceník

Ohledně cen, není možné plošně stanovit cenu. Vždy je důležité posoudit spoustu vlivů, proto určitě neváhejte a nezávazně nás kontaktujte pro bleskovou cenovou nabídku.

Kontaktujte nás

BOZP - PO H eindl s.r.o.

Adresa: Lipová 691/7, Most, 434 01

Jindřich Heindl: +420 608 057 498

Pavel Heindl: +420 737 427 722

email: heindl.bozppo@seznam.cz

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Kontakt

Adresa: Lipová 691/7, Most, 434 01

Jindřich Heindl: +420 608 057 498

Pavel Heindl: +420 737 427 722

email: heindl.bozppo@seznam.cz